Rss Feed
Đăng lúc: 03-12-2016 03:24:01 AM | Đã xem: 1313 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức & Sự kiện , Thông báo , Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 18.4.2016

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 18.4.2016

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 18.04.2016

Đăng lúc: 13-04-2016 11:01:14 PM | Đã xem: 1186 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 25.1.2016

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 25.1.2016

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 25.1.2016

Đăng lúc: 21-01-2016 10:19:46 PM | Đã xem: 1232 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 18.1.2016

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 18.1.2016

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 18.1.2016

Đăng lúc: 17-01-2016 05:33:40 AM | Đã xem: 841 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 11.1.2016

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 11.1.2016

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 11.1.2016

Đăng lúc: 09-01-2016 03:45:53 AM | Đã xem: 799 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 4.1.2016

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 4.1.2016

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 4.1.2016

Đăng lúc: 02-01-2016 05:48:19 AM | Đã xem: 841 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 30.11.2015

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 30.11.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 30.11.2015

Đăng lúc: 26-11-2015 08:47:30 PM | Đã xem: 820 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 5.10.2015

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 5.10.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 5.10.2015

Đăng lúc: 03-10-2015 02:26:51 AM | Đã xem: 936 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức & Sự kiện , Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 21.9.2015

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 21.9.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 21.9.2015

Đăng lúc: 17-09-2015 09:17:13 PM | Đã xem: 909 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức & Sự kiện , Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 7.9.2015

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 7.9.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 7.9.2015

Đăng lúc: 03-09-2015 05:29:15 AM | Đã xem: 1061 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức & Sự kiện , Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 25.5.2015

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 25.5.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 25.5.2015

Đăng lúc: 22-05-2015 10:36:05 PM | Đã xem: 1097 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức & Sự kiện , Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 20.4.2015

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 20.4.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 20.4.2015

Đăng lúc: 17-04-2015 10:23:20 PM | Đã xem: 774 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 13.4.2015

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 13.4.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 13.4.2015

Đăng lúc: 10-04-2015 11:42:08 PM | Đã xem: 868 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 23.3.2015

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 23.3.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 23.3.2015

Đăng lúc: 20-03-2015 04:32:54 AM | Đã xem: 721 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 16.3.2015

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 16.3.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 16.3.2015

Đăng lúc: 13-03-2015 05:11:19 AM | Đã xem: 782 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 9.3.2015

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 9.3.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 9.3.2015

Đăng lúc: 04-03-2015 08:31:42 PM | Đã xem: 624 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu buổi chiều áp dụng từ ngày 2.3.2015

Thời khoá biểu buổi chiều áp dụng từ ngày 2.3.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu (buổi chiều) mới từ ngày 2.3.2015

Đăng lúc: 27-02-2015 10:38:24 PM | Đã xem: 767 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu buổi sáng áp dụng từ ngày 2.3.2015

Thời khoá biểu buổi sáng áp dụng từ ngày 2.3.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu (buổi sáng) mới từ ngày 2.3.2015

Đăng lúc: 27-02-2015 09:22:19 PM | Đã xem: 640 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu buổi chiều áp dụng từ ngày 2.2.2015

Thời khoá biểu buổi chiều áp dụng từ ngày 2.2.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu (buổi chiều) mới từ ngày 2.2.2015

Đăng lúc: 01-02-2015 09:00:52 PM | Đã xem: 521 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 19.1.2015

Thời khoá biểu áp dụng từ ngày 19.1.2015

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến tất cả giáo viên, học sinh áp dụng thời khóa biểu mới từ ngày 19.1.2015

Đăng lúc: 17-01-2015 05:25:30 PM | Đã xem: 793 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
1 2  Trang sau