Rss Feed
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1014/CĐ-BGDĐT 24/12/2017

Công điện Hỏa tốc của BGDĐT

Tải về
50/KH –THPT.ND 31/01/2016

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016

Tải về
64/GDTX&KTHN-NN 10/03/2016

V/v khai giảng các lớp tiếng Anh trình độ A2 cho giáo viên...

Tải về
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 15/09/2015

Qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên...

Tải về
521/BGDĐT-NGCBQLCSGD 02/02/2016

Triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp...

Tải về
18/KH- SGDĐT 01/03/2016

Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục

Tải về
85/2015/QH13 24/06/2015

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tải về
56/2015/NĐ-CP 08/06/2015

Đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức, công chức.

Tải về
94/HD-SGDĐT 18/05/2014

Hướng dẫn Công tác Thanh tra, kiểm tra.

Tải về
15/KH-THPTND 08/05/2015

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC...

Tải về
1988/BGDĐT-KTKĐCLGD 23/04/2015

Kèm theo công văn số: 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4...

Tải về
1988/BGDĐT-KTKDCLGD 23/04/2015

Hướng dẫn tuyểng thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao...

Tải về
2015/BGDĐT-KTKĐCLGD 24/04/2015

V/v Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính...

Tải về
486 /SGDĐT-GDTXCN 06/05/2015

V/v thực hiện công tác tuyển sinh, tuyển thẳng, ưu tiên xét...

Tải về
30/2009/TT-BGDĐT 21/10/2009

Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ...

Tải về
193/QĐ-SGĐDT 10/03/2015

Ban hành thể lệ cuộc thi " Thiết kế bài giảng điện tử...

Tải về
08/TT 20/03/1988

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT HỌC SINH...

Tải về
108/2014/NĐ-CP 19/11/2014

Chính sách tinh giản biên chế

Tải về
65/2014/NĐ-CP 30/06/2014

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU...

Tải về
27/2012/NĐ-CP 05/04/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm về bồi...

Tải về