Rss Feed
TỔ TOÁN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
TỔ TRƯỞNG

HUỲNH VĂN THƯỚC
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SP TOÁN
Số điện thoại:0918750265
Địa chỉ email:thuoctoan@gmail.com
 
TỔ TOÁN-LÝ MỚI THÀNH LẬP
 
(Ảnh chụp ngày 04 tháng 09 năm 2011)
 
TỔ TOÁN HIỆN NAY
 
(Ảnh chụp ngày 28 tháng 09 năm 2011)
 
I/QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ TOÁN
Tổ TOÁN Trường THPT NGUYỄN DU được thành lập từ ngày 01/08/2011 theo quyết định số 53 ký ngày 18/07/2011do Hiệu trưởng trường THPT NGUYỄN DU ký mà tiền thân là nhóm bộ môn toán của tổ TOÁN-LÝ được thành lập từ tháng 08 năm 2008 cùng với sự thành lập trường.
☺Tháng 08 năm 2008 nhóm toán thuộc tổ TOÁN-LÝ có 07 thành viên do thầy NGUYỄN NGỌC HƯNG là tổ trưởng tổ TOÁN-LÝ kiêm nhóm trưởng.07 thành viên gồm:
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Ngọc Hưng 1951 ĐẠI HỌC SP TOÁN Tổ trưởng
2 Huỳnh Văn Thước 1969 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
3 Huỳnh Bá Long 1968 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
4 Nguyễn Thành Tín 1964 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
5 Trần Phước Dũng 1986 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
6 Phan Văn Công 1979 CAO HỌC TOÁN Giáo viên
7 Nguyễn Thị Thu Thảo 1984 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
 
☺Tháng 08 năm 2009 tiếp nhận thêm 02 giáo viên:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Bùi Thanh Trực 1971 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
2 Tô Thị Thu trang 1979 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
 
☺ Tháng 08 năm 2011 do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn Hiệu trưởng trường THPT NGUYỄN DU ký quyết định số 53 ngày 18/07/2011 thành lập tổ TOÁN có 12 thành viên và bổ nhiệm thầy HUỲNH VĂN THƯỚC làm tổ trưởng.12 thành viên gồm:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Lâm Văn Vững 1959 ĐẠI HỌC SP TOÁN Phó hiệu trưởng
2 Huỳnh Văn Thước 1969 ĐẠI HỌC SP TOÁN Tổ trưởng
3 Huỳnh Bá Long 1968 ĐẠI HỌC SP TOÁN Tổ phó
4 Nguyễn Ngọc Hưng 1951 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
5 Nguyễn Thành Tín 1964 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
6 Trần Phước Dũng 1986 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
7 Phan Văn Công 1979 THẠC SỸ TOÁN Giáo viên
8 Bùi Thanh Trực 1971 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
9 Nguyễn Thị Thu Thảo 1984 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
10 Tô Thị Thu trang 1979 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
11 Lê Thị Diễm Thúy 1977 ĐẠI HỌC SP TOÁN GV-CBTB
12 Hồ Trần Hồng Hải 1962 ĐẠI HỌC SP TOÁN GV-CBPC
 
☺Tháng 09 năm 2011 thầy NGUYỄN NGỌC HƯNG nghỉ hưu.
☺Hiện nay (năm học 2014-2015)  tổ TOÁN có 11 thành viên
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Lâm Văn Vững 1959 ĐẠI HỌC SP TOÁN Hiệu trưởng
2 Trần Hồng Vân 1980 THẠC SỸ TOÁN Phó hiệu trưởng
3 Huỳnh Văn Thước 1969 ĐẠI HỌC SP TOÁN Tổ trưởng
4 Huỳnh Bá Long 1968 ĐẠI HỌC SP TOÁN Tổ phó
5 Nguyễn Thành Tín 1964 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
6 Trần Phước Dũng 1986 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
7 Phan Văn Công 1979 THẠC SỸ TOÁN Giáo viên
8 Bùi Thanh Trực 1971 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
9 Nguyễn Thị Thu Thảo 1984 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
10 Tô Thị Thu trang 1979 ĐẠI HỌC SP TOÁN Giáo viên
11 Hồ Trần Hồng Hải 1962 ĐẠI HỌC SP TOÁN GV-CBPC
 
II/QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TOÁN
Tuy còn non trẻ nhưng tập thể tổ luôn đoàn kết gắng bó quyết tâm xây dựng tổ vững mạnh đáp ứng yêu cầu giáo dục bộ môn toán cho học sinh của trường đủ sức không chỉ trong kỳ thi TNTHPT mà cả trong kỳ thi ĐH. Để làm được điều đó tập thể tổ luôn:
☺Tích cực đổi mới phương pháp trong giảng dạy; luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao chuyên môn; trao đổi những kinh nghiệm với đồng nghiệp. Qua 6 năm tổ có được 14 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường 03 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Thường xuyên ứng dụng CNTT vào dạy học có nhiều giáo án điện tử có chất lượng. luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trường giao.
☺Tăng cường sử dụng đồ dùng sẵn có và tự làm. Qua 6 năm tổ có được hơn 10 đồ dùng dạy học tự làm đạt giải cấp trường và đạt được 01 giải ba; 04 giải KK trong hội thi đồ dùng cấp tỉnh.