Rss Feed
TỔ SINH HỌC - TIN HỌC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU


 
TỔ TRƯỞNG
 
 
PHAN VÕ MINH TÂN
Trình độ chuyên môn : ĐẠI HỌC SP SINH HỌC
Số điện thoại : 01684965532
Địa chỉ email: phanvominhtan@gmail.com

TỔ PHÓ
 
 
TRẦN THÁI HÒA
Trình độ chuyên môn : ĐẠI HỌC SP TIN HỌC
Số điện thoại : 01657920274
Địa chỉ email: thaihoanguyendu@gmail.com
 
I. Quá trình thành lập tổ Sinh – Tin học:
    - Tiền thân của tổ Sinh – Tin học là tổ Sinh – Hóa – Tin học được thành lập vào đầu năm học 2008 – 2009. Lúc đó, tổ có 09 thành viên, tổ trưởng là cô Lê Thị Thủy. Các thành viên trong tổ gồm:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Lê Thị Thủy 1957 ĐHSP Sinh học Tổ trưởng
2 Trần Phú Bình 1976 Cao học Sinh học Giáo viên
3 Phan Thị Bé Sáu 1982 ĐHSP Sinh học Giáo viên
4 Lê Kiều Trang 1986 ĐHSP Sinh học Giáo viên
5 Phan Võ Minh Tân 1986 ĐHSP Sinh học Giáo viên
6 Đinh Văn Nhân 1968 ĐHSP Tin học Giáo viên
7 Trần Thái Hòa 1982 ĐHSP Tin học Giáo viên
8 Nguyễn Trung Hiếu 1980 ĐHSP Hóa học Giáo viên
9 Đoàn Minh Thúy 1985 ĐHSP Hóa học Giáo viên
 
 
 (TỔ SINH – HÓA – TIN HỌC)
    - Đến tháng 08 năm 2009, tổ tiếp nhận thêm 04 giáo viên :


STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Tuấn Khôi 1971 ĐHSP Hóa học Giáo viên
2 Lâm Thị Tươi 1977 ĐHSP Hóa học Giáo viên
3 Trương Văn Huyền 1984 ĐHSP Hóa học Giáo viên
4 Trần Thị Thanh Thúy 1984 ĐHSP Tin học Giáo viên
 
 
    - Tháng 08 năm 2010, tổ tiếp nhận thêm 03 giáo viên:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Lê Quốc Thiên 1983 ĐHSP Tin học Giáo viên
2 Nguyễn Phước Thành 1976 ĐHSP Tin học Giáo viên
3 Lê Thanh Vân 1983 ĐHSP Hóa học Giáo viên
 
 
    - Tháng 08 năm 2011 do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn tổ Sinh – Hóa – Tin học đã  được tách ra thành 2 tổ riêng là tổ Hóa và tổ Sinh – Tin học. Lúc này, tổ Sinh – Tin học có 9 thành viên, tổ trưởng là cô Lê Thị Thủy, tổ phó là thầy Trần Thái Hòa. Tổ gồm 9 thành viên:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Lê Thị Thủy 1957 ĐHSP Sinh học Tổ trưởng
2 Trần Phú Bình 1976 Cao học Sinh học Giáo viên
3 Phan Thị Bé Sáu 1982 ĐHSP Sinh học Giáo viên
4 Lê Kiều Trang 1986 ĐHSP Sinh học Giáo viên
5 Phan Võ Minh Tân 1986 ĐHSP Sinh học Giáo viên
6 Trần Thái Hòa 1982 ĐHSP Tin học Tổ phó
7 Trần Thị Thanh Thúy 1984 ĐHSP Tin học Giáo viên
8 Nguyễn Lê Quốc Thiên 1983 ĐHSP Tin học Giáo viên
9 Nguyễn Phước Thành 1976 ĐHSP Tin học Giáo viên

 
    - Tháng 9 năm 2012, cô Lê Thị Thủy nghỉ hưu. Tổ trưởng lúc này là cô Phan Thị Bé Sáu.
    - Đến tháng 8 năm 2013, thầy Phan Võ Minh Tân được bổ nhiệm là tổ trưởng tổ Sinh – Tin học, đồng thời tổ đã nhận thêm 1 thành viên mới là  thầy Nguyễn Thanh Tâm  giáo viên môn Sinh học.
    - Kể từ đó đến nay, tổ Sinh – Tin học có 9 thành viên:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Phan Võ Minh Tân 1986 ĐHSP Sinh học Tổ trưởng
2 Trần Phú Bình 1976 Cao học Sinh học Giáo viên
3 Phan Thị Bé Sáu 1982 ĐHSP Sinh học P. Hiệu trưởng
4 Lê Kiều Trang 1986 ĐHSP Sinh học Giáo viên
5 Nguyễn Thanh Tâm 1986 ĐHSP Sinh học Giáo viên
6 Trần Thái Hòa 1982 ĐHSP Tin học Tổ phó
7 Trần Thị Thanh Thúy 1984 ĐHSP Tin học Giáo viên
8 Nguyễn Lê Quốc Thiên 1983 ĐHSP Tin học BT Đoàn trường
9 Nguyễn Phước Thành 1976 ĐHSP Tin học Giáo viên
 
 
 
 
II. Thành tích của tổ:
    Mặc dù tổ được thành lập không bao lâu nhưng với sự tâm quyết và nỗ lực của từng giáo viên, tổ đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận sau: 
    - Tổ có 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
    - Có 1 đồ dùng dạy học tự làm đạt giải nhất, 2 đồ dùng dạy học tự làm đạt giải ba, 3 đồ dùng dạy học tự làm đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.
    - Có 1 học sinh đạt giải khuyến khích học sinh giỏi thí nghiệm thực hành môn Sinh học cấp tỉnh.
    - Có 1 GV hướng dẫn học sinh tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.
    - Có 2 học sinh đạt giải khuyến khích hội thi Tin học trẻ cấp thành phố Sa Đéc.