Rss Feed
TỔ NGỮ VĂN - GIÁO DỤC CÔNG DÂN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU


TỔ TRƯỞNG


Họ và tên : DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SP VĂN
Số điện thoại:0125.9730.455
Địa chỉ email:dtmnguyet.72 @gmail.com
 
TỔ PHÓ


TẬP THỂ TỔ VĂN - GDCD

       I/QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ VĂN-GDCD
 
Tổ Văn-GDCD Trường THPT NGUYỄN DU được thành lập từ ngày 01/08/2008. Lúc đầu là tổ ghép Văn-Sử-Địa-GDCD, có 08 thành viên, do thầy HÀ HỮU LỘC làm tổ trưởng.
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Hà Hữu Lộc 1954 ĐẠI HỌC SP VĂN Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Thanh Hồng 1960 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
3 Bùi Thị Thẹn 1986 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
4 Nguyễn Thị Na 1984 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
5 Lê Văn Khoa 1985 ĐẠI HỌC SP SỬ Giáo viên
6 Hồ Ngọc Tú   ĐẠI HỌC SP ĐỊA Giáo viên
7 Phạm Đức Thành 1985 ĐẠI HỌC SP ĐỊA Giáo viên
 
☺Tháng 08 năm 2009 cũng là tổ ghép Văn-Sử-Địa-GDCD. Tổ có 15 thành viên do thầy LÝ BÁ BÌNH làm tổ trưởng.
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Lý Bá Bình 1950 ĐẠI HỌC SP VĂN Tổ trưởng
2 Dương Thị Minh Nguyệt 1972 ĐẠI HỌC SP VĂN Tổ phó
3 Nguyễn Thị Kim Thân 1983 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
4 Bùi Thị Thẹn 1986 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
5 Nguyễn Thị Na 1984 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
6 Đào Thị Kim Thoa 1983 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
7 Lê Thị Thu 1986 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
8 Nguyễn Thị Thanh 1987 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
9 Trương Thị Ánh Thảo 1976 ĐẠI HỌC TRIẾT HỌC Giáo viên
10 Phạm Đức Thành 1985 ĐẠI HỌC SP ĐỊA LÝ Giáo viên
11 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1983 ĐẠI HỌC SP ĐỊA LÝ Giáo viên
12 Lê Ngọc Hiền 1984 ĐẠI HỌC SP ĐỊA LÝ Giáo viên
13 Lê Văn Khoa 1985 ĐẠI HỌC SP SỬ Giáo viên
14 Nguyễn Thị Bích Trâm 1986 ĐẠI HỌC SP SỬ Giáo viên
15 Nguyễn Bá Ngân 1987 ĐẠI HỌC SP SỬ Giáo viên
 
☺Tháng 08 năm 2010 tổ Văn- Sử-Địa-GDCD có thêm 01thành viên mới. Tổng cộng tổ có 16 thành viên do thầy LÝ BÁ BÌNH làm tổ trưởng.
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Vũ Đức Hoành 1974 ĐẠI HỌC SP GDCD Giáo viên
 
Đến tháng 01/2011 thầy LÝ BÁ BÌNH  nghỉ hưu. Cô DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng
☺ Tháng 08 năm 2011 do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn Hiệu trưởng trường THPT NGUYỄN DU ký quyết định số 55 ngày 18/07/2011 thành lập tổ Văn-GDCD. Tổ có 10 thành viên và bổ nhiệm cô DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT làm tổ trưởng.
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Võ Minh Hoàng 1956 THẠC SĨ hiệu trưởng
2 Dương Thị Minh Nguyệt 1972 ĐẠI HỌC SP  VĂN Tổ trưởng
3 Vũ Đức Hoành 1974 ĐẠI HỌC SP GDCD Tổ phó
4 Trương Thị Ánh Thảo 1976 ĐẠI HỌC TRIẾT HỌC Giáo viên
5 Nguyễn Thị Kim Thân 1983 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
6 Bùi Thị Thẹn 1986 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
7 Đào Thị Kim Thoa 1983 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
8 Lê Thị Thu 1986 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
9 Nguyễn Thị Thanh 1987 ĐẠI HỌC SP VĂN Giáo viên
10 Hoàng Thị Dung 1988 ĐẠI HỌC SP  VĂN Giáo viên
 
☺ Tháng 08 năm 2012 đến tháng 8 năm 2014, Tổ Văn – GDCD có 08 thành viên và cô DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT làm tổ trưởng.
 
 
STT Họ và tên GV Năm sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ Địa chỉ gmail
Số ĐT
Nam Nữ
1 Dương Thị Minh Nguyệt
 
  1972 Đ H Tổ trưởng Dtmnguyet.72@gmail.com
01259730455
2 Vũ Đức Hoành
 
1974   Đ H Tổ phó dv.qcvuhoanh@gmail.com
0918572516
3 Trương Thị Ánh Thảo   1976 Đ H Giáo viên Caokhiem2003@gmail.com         0917962642
4 Nguyễn Thị Kim Thân   1983 Đ H Giáo viên utthannd@gmail.com
0907145048
5 Bùi Thị Thẹn   1986 Đ H Giáo viên then86nd@gmail.com
0932088107
6 Đào Thị Kim Thoa   1983 Đ H Giáo viên Daothoa5@gmail.com
0932909391
7 Lê Thị Thu   1986 Đ H Giáo viên cocathanh@gmail.com
0947116965
8 Nguyễn Thị Thanh   1987 Đ H Giáo viên Lethu148603@gmail.com
0939499732
 
   II/QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ VĂN-GDCD:
-   Từ khi mới thành lập, các thành viên trong tổ đều có tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt quy chế chuyên môn và các phong trào thi đua để nâng cao chất lượng bộ môn.
-    Ngoài việc nghiên cứu soạn giảng có hiệu quả, các giáo viên còn thực hiện được nhiều đề tài ngoại khóa và các sáng kiến kinh nghiệm cũng như làm ĐDDH để hỗ trợ cho công tác giảng dạy.
-    Các kết quả đạt được:
  +  Năm học 2008-2009 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 04 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
  +Năm học 2009-2010 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 06 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Có 01 giáo viên đạt giải khuyến khích trong cuộc thi làm ĐDDH vòng tỉnh.
  + Năm học 2010-2011 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 06 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Có 01 giáo viên đạt giải khuyến khích trong cuộc thi làm ĐDDH vòng tỉnh. Có 01 học sinh đạt giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tác thơ, truyện vòng tỉnh.
     Tỷ lệ  học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông của bộ môn Văn trên 70%
  +  Năm học 2011-2012 :
     Tháng 10/2011 có 01 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh.
     Tháng 11/2011 hoàn thành cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn vòng trường với 06 giải thưởng (1 giải nhì, 2 giải ba và ba giải khuyến khích).
  +  Năm học 2012-2013 tổ có 03 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
      Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của bộ môn Văn  là 92,57% (187/202 HS)
  +  Năm học 2013-2014 tổ có 03 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 giáo viên đạt giải khuyến khích trong cuộc thi làm ĐDDH vòng tỉnh.
      Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của bộ môn Văn  là 87,6% (204/233 HS)