Rss Feed
TỔ TIẾNG ANH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TỔ TRƯỞNG

 

NGUYỄN HỒ XUÂN QUANG
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SP TIẾNG ANH
Số điện thoại: 0939991138
Địa chỉ email: thayquang0902.com@gmail.com
 
 
 
I/QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ TIẾNG ANH
- Tổ Anh văn – Thể dục Trường THPT Nguyễn Du chính thức được thành lập từ ngày 08/8/2008 theo quyết định số 05/QĐ – THPT.ND do Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du ký ngày 08/8/2008 .
Danh sách giáo viên trong tổ Anh văn – Thể dục
( Năm học 2008 – 2009 )
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Hồ Xuân Quang 1971 ĐHSP Tiếng Anh Tổ trưởng
2 Kam Kim Hương 1958 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
3 Nguyển Nhã Phương 1982 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
4 Trần Thanh Thúy 1979 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
5 Trương Duy Tân 1982 ĐHSP Thể Dục Giáo viên
6. Trần thị Thu Thúy 1981 ĐHSP Thể Dục Giáo viên
7 Nguyễn Thị Thảo Trang 1984 ĐHSP Thể Dục Giáo viên
 
- Tháng 08 năm 2009 ( Năm học 2009 – 2010 ) tổ tiếp nhận thêm 04 giáo viên:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Phạm Kim Liên 1963 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
2 Chiêm Thị Chức 1981 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
3 Lê Văn Cường   ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
4 Lê Quốc Bửu 1980 ĐHSP Thể dục Giáo viên
 
- Tháng 08 năm 2010 ( Năm học 2010 – 2011 ) tổ tiếp nhận thêm 03 giáo viên:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Lê Thị Xuân Đào 1974 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
2 Lê Thị Bích Tuyền 1976 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
3 Trịnh Đức Tân 1978 ĐHSP Thể dục Giáo viên
 
- Năm học 2011 – 2012 : Do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn, BGH quyết định tách tổ Anh văn – Thể dục ra làm 2 tổ riêng biệt .
_Tổ Tiếng Anh Trường THPT NGUYỄN DU được chính thức thành lập từ ngày 01/08/2011 theo quyết định số 48/QĐ-THPT.ND do Hiệu trưởng trường THPT ký ngày 18/07/2011
 
 
 
Các thành viên trong tổ Tiếng Anh
(Ảnh chụp ngày 27 tháng 09 năm 2011)
Tổ TIẾNG ANH  hiện nay có 09  thành viên và bổ nhiệm thầy NGUYỄN HỒ XUÂN QUANG  làm tổ trưởng . 09  thành viên gồm:
T
T
TÊN GIÁO VIÊN Thâm niên Chức vụ ĐT – Địa chỉ email
1 Nguyễn Hồ Xuân Quang 19 năm Tổ trưởng 0939991138
thayquang0902.com@gmail.com
2 Lê Thị Bich Tuyền 12 năm Giáo viên 0926606403
lethibichtuyen12277@gmail.com
3 Lê Thị Xuân Đào 18 năm Giáo viên 093936690
thixuandaole@yahoo.com.vn
4 Nguyễn Nhã Phương 7 năm Giáo viên 01686241891
ngnhphuong82@gmail.com
5 Trân Thanh Thúy 10 năm Giáo viên 01257130300
tranthanhthuy553@gmail,com
7 Chiêm Thị Chức 6 năm Giáo viên 01685543342
hongquan7788.yahoo.com.vn
7 Kam Kim Hương   Giáo viên 0983671999
kamkimhuongsd58@gmail.com
II/QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TIẾNG ANH
 
   _Ngay từ khi Tổ Tiếng Anh vưa mới được thành lập , các thành viên trong tổ luôn cố gắng xây  dựng tổ thành tập thể có lập trường tư tưởng vững vàng , đoàn kết, thống nhất, chân thành giúp đỡ nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ với kết quả cao xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh.
   _Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
   _Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
   _Thường xuyên tham gia dạy GAĐT
   _Thông qua các hình thức bồi dưỡng chuyên môn và các tiết dự giờ , thao giảng giáo viên rút ra những kinh nghiệm cho bản thân đồng thời thực hiện hình thức kiểm tra nội bộ để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
   _Đẩy mạnh các công tác hổ trợ chuyên môn như:Viết sáng kiến kinh nghiệm, phụ đạo  học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, làm ĐDDH và sử dụng một cách có hiệu quả các thiết bị hiện có của nhà trường.
  
          Những thành tich tổ đã đat được từ khi tổ được thanh lập tới nay :
   1/.Hàng năm tổ đều có tham gia viết ít nhất 2 sáng kiến kinh nghiệm và làm 2  ĐDDH cấp trường
   2/.Hơn 30% giáo viên trong tổ đạt CSTĐ cấp cơ sở . 
   3/.Mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết GAĐT/ 1 HK  
   3/.Năm học 2009 – 2010 có 1 ĐDDH đạt giải 3 trong hội thi làm đồ dùng dạy học cấp tỉnh .
  4/.Năm học 2011 – 2012 có 2 học sinh đạt giải thi Học sinh giỏi vòng tỉnh . ( Một giải ba , một giải khuyến khích ) .
5/.Hàng năm tỉ lệ học sinh lớp 12 thi TN trên 5 đạt trên 80 %