Rss Feed
TỔ HÓA HỌC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
TỔ TRƯỞNG
 
NGUYỄN TUẤN KHÔI
Trình độ chuyên môn : ĐẠI HỌC SP HÓA HỌC
Số điện thoại : 0985780905
Địa chỉ email: tuankhoi.1971@gmail.com
 

TIỀN THÂN CỦA TỔ HÓA
(TỔ SINH – HÓA – TIN HỌC NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP)
 
 
 
TỔ HÓA HIỆN NAY
 
I/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ HÓA
Tổ Hóa trường THPT Nguyễn Du được thành lập từ ngày 01/08/2011 theo quyết định số 53 ký ngày 18/07/2011do Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du ký mà tiền thân là tổ Sinh – Hóa – Tin học được thành lập từ tháng 08 năm 2008 cùng với sự thành lập trường.
* Tháng 08 năm 2008 giáo viên nhóm Hóa thuộc tổ Sinh – Hóa – Tin học có 09 thành viên do Cô Lê Thị Thủy là tổ trưởng . Lúc đó, tổ có 09 thành viên gồm:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Lê Thị Thủy 1957 ĐHSP Sinh học Tổ trưởng
2 Trần Phú Bình 1976 Cao học Sinh học Giáo viên
3 Phan Thị Bé Sáu 1982 ĐHSP Sinh học Giáo viên
4 Lê Kiều Trang 1986 ĐHSP Sinh học Giáo viên
5 Phan Võ Minh Tân 1986 ĐHSP Sinh học Giáo viên
6 Đinh Văn Nhân 1968 ĐHSP Tin học Giáo viên
7 Trần Thái Hòa 1982 ĐHSP Tin học Giáo viên
8 Nguyễn Trung Hiếu 1980 ĐHSP Hóa học Giáo viên
9 Đoàn Minh Thúy 1985 ĐHSP Hóa học Giáo viên
 
* Tháng 08 năm 2009 tiếp nhận thêm 04 giáo viên :
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Tuấn Khôi 1971 ĐHSP Hóa học Giáo viên
2 Lâm Thị Tươi 1977 ĐHSP Hóa học Giáo viên
3 Trương Văn Huyền 1984 ĐHSP Hóa học Giáo viên
4 Trần Thị Thanh Thúy 1984 ĐHSP Tin học Giáo viên
 
* Tháng 08 năm 2010 tiếp nhận thêm 03 giáo viên:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Lê Quốc Thiên 1983 ĐHSP Tin học Giáo viên
2 Nguyễn Phước Thành   ĐHSP Tin học Giáo viên
3 Lê Thanh Vân 1983 ĐHSP Hóa học Giáo viên
 
* Tháng 08 năm 2011 do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du ký quyết định số 50 ngày 18/07/2011 thành lập tổ Hóa có 6 thành viên và bổ nhiệm thầy Nguyễn Tuấn Khôi làm tổ trưởng , thầy Nguyễn Trung Hiếu làm tổ phó .Tổ gồm 6 thành viên:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Tuấn Khôi Hóa ĐHSP Hóa học Tổ trưởng
2 Nguyễn Trung Hiếu Hóa ĐHSP Hóa học Tổ phó
3 Trương Văn Huyền Hóa ĐHSP Hóa học Giáo viên
4 Lâm Thị Tươi Hóa ĐHSP Hóa học Giáo viên
5 Lê Thanh Vân Hóa ĐHSP Hóa học Giáo viên
6 Đoàn Minh Thúy Hóa ĐHSP Hóa học Giáo viên
 
2. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÓA :  
  • Ngay từ khi Tổ Hóa vừa mới được thành lập, các thành viên trong tổ luôn cố gắng xây dựng tổ thành tập thể có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết, thống nhất, chân thành giúp đỡ nhau
  • Giáo viên môn Hóa thuộc tổ Sinh – Hóa – Tin học của những năm trước và của tổ Hóa hiện nay đã thực hiện tốt về quy chế chuyên môn, có tinh thần tự học, luôn trao dồi kiến thức và cặp nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ .
  • Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
  • Thông qua các hình thức bồi dưỡng chuyên môn và các tiết dự giờ, thao giảng giáo viên rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời thực hiện hình thức kiểm tra nội bộ để nâng cao trình độ chuyên môn.
  • Đẩy mạnh các công tác hổ trợ chuyên môn như: Viết sáng kiến kinh nghiệm, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, làm ĐDDH và sử dụng một cách có hiệu quả các thiết bị hiện có của nhà trường .
  • Hàng năm tổ đều có giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, làm ĐDDH và đạt CSTĐ cấp cơ sở . 
 
II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỔ HÓA :
 
  + Năm học 2008-2009 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 02 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
  + Năm học 2009-2010 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 01 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
  + Năm học 2010-2011 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 02 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
  +  Năm học 2011-2012 :
     -  Có 03 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
     -  Có 02 học sinh đạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh TNTH môn Hóa.
  +  Năm học 2012-2013 :
     -  Có 02 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
     -  Có 01 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh TNTH môn Hóa.
     -  Tỷ lệ  học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông của bộ môn Hóa: trên bình quân của tỉnh (99,5 %)
  +  Năm học 2013-2014:
     -  Có 02 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
     -  Có 01 học sinh đạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh TNTH môn Hóa.
     -  Tỷ lệ  học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông của bộ môn Hóa: trên bình quân của tỉnh (96,2 %)