Rss Feed
TỔ THỂ DỤC - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
TỔ TRƯỞNG
 
TRỊNH ĐỨC TÂN
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SP THỂ DỤC  
Số điện thoại: 0939270746
Địa chỉ email: tdtansadec2010@gmail.com
 
TỔ PHÓ
 
 LÊ QUỐC BỬU
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SP THỂ DỤC 
Số điện thoại: 01264231666
Địa chỉ email: lequocbuu11@gmail.com
                                                                                   
 
 
I/QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ
vTổ Anh văn – Thể dục Trường THPT Nguyễn Du chính thức được thành lập từ ngày 08/8/2008 theo quyết định số 05/QĐ – THPT.ND do Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du ký ngày 08/8/2008 .
Danh sách giáo viên trong tổ Anh văn – Thể dục
( Năm học 2008 – 2009 )
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Hồ Xuân Quang 1971 ĐHSP Tiếng Anh Tổ trưởng
2 Kam Kim Hương 1958 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
3 Nguyển Nhã Phương 1982 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
4 Trần Thanh Thúy 1979 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
5 Trương Duy Tân 1982 ĐHSP Thể Dục Giáo viên
6. Huỳnh Thị Thu Thúy 1981 ĐHSP Thể Dục Giáo viên
7 Nguyễn Thị Thảo Trang 1984 ĐHSP Thể Dục Giáo viên
vTháng 08 năm 2009 ( Năm học 2009 – 2010 ) tổ tiếp nhận thêm 04 giáo viên:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Phạm Kim Liên 1963 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
2 Chiêm Thị Chức 1981 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
3 Lê Văn Cường   ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
4 Lê Quốc Bửu 1980 ĐHSP Thể dục Giáo viên
 
vTháng 08 năm 2010 ( Năm học 2010 – 2011 ) tổ tiếp nhận thêm 03 giáo viên:
 
STT TÊN GIÁO VIÊN NĂM SINH CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Lê Thị Xuân Đào 1974 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
2 Lê Thị Bích Tuyền 1976 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
3 Trịnh Đức Tân 1978 ĐHSP Thể dục Giáo viên
vNăm học 2011 – 2012 : Do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn, BGH quyết định tách tổ Anh văn – Thể dục ra làm 2 tổ riêng biệt .
- Tổ Thể Dục – Quốc Phòng  Trường THPT NGUYỄN DU được chính thức thành lập từ ngày 01/08/2011 theo quyết định số 48 / QĐ-THPT.ND do Hiệu trưởng trường THPT ký ngày 18/07/2011
 
 
 
 
 
 Các thành viên trong Tổ Thể Dục – Quốc Phòng  
(Ảnh chụp ngày 27 tháng 09 năm 2011)
Tổ THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG  hiện nay có 05  thành viên và bổ nhiệm thầy TRỊNH ĐỨC TÂN  làm tổ trưởng và thầy  LÊ QUỐC BƯU làm tổ phó  .
Năm thành viên gồm:
 
TT TÊN GIÁO VIÊN Thâm Niên Chức Vụ ĐT – Địa chỉ email
1 Trịnh Đức Tân 13 năm Tổ trưởng 0939270746
tdtansadec2010@gmail.com
2 Lê Quốc Bửu 12năm Tổ phó 01264231666 lequocbuu11@gmail.com
3 Trương Duy Tân 9 năm Giáo viên 01214975889
4 Huỳnh  Thị Thu Thúy 6 năm Giáo viên 01673242409
5 Nguyễn Thị Thảo Trang 7 năm Giáo viên 0932909129
 
II/QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG  
 
          - Tổ Thể Dục – Quốc Phòng  vừa mới được thành lập, các thành viên trong tổ cố gắng xây  dựng tổ thành một tập thể có lập trường tư tưởng vững vàng , chân thành giúp đỡ nhau, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đạt được với kết quả xứng đáng
          - Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Hiện nay Tổ đã có 5/3 giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
- Áp dụng  đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như  dạy GAĐT ở môn GDQP
           - Thông qua các hình thức bồi dưỡng chuyên môn và các tiết dự giờ , thao giảng giáo viên rút ra những kinh nghiệm cho bản thân,đồng nghiệp đồng thời thực hiện hình thức kiểm tra nội bộ để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
          - Đẩy mạnh các công tác hổ trợ chuyên môn như: tổ chức HKPĐ vòng trường, bồi dưỡng huấn luyện học sinh thi Hội Khỏe Phù Đổng cấp Thị Xã và cấp Tỉnh, Hội thao Quốc Phòng cũng như các công tác phong trào, viết sáng kiến kinh nghiệm,làm ĐDDH và sử dụng một cách có hiệu quả các thiết bị, ĐDDH hiện có của nhà trường.