Rss Feed
 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Hội và phong trào thanh niên trường học  

năm học 2015 - 2016

---------
 
          Căn cứ hướng dẫn của UB Hội LHTN thành phố Sa Đéc, trên cơ sở những kết quả đạt được và những bài học kinh nhiệm được rút ra từ nhiệm kỳ 2014 – 2015.
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của Thanh niên: Năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2015).
Trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Đoàn - Hội trong trường học, Ủy ban Hội của trường THPT Nguyễn Du triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2015 -2016 với chủ đề : “ Chung sức hành dộng vì an sinh xã hội. Tiếp tục khẩu hiệu hành động “Học tập, sáng tạo, phát triển”.
 I/ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA HỘI
1/ Công tác tuyên truyền giáo dục:
         - Tổ chức cho hội viên học tập nội qui nhà trường, tiêu chuẩn đánh giá tiết học tốt, tiêu chuẩn  thi đua.
        - Sinh hoạt chuyên đề: “An toàn giao thông”, “Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội”, “Sức khỏe sinh sản vị thành niên”.
        - Sinh hoạt cho học sinh tìm hiểu về các hoạt động của Hội, về truyền thống hội LHTN Việt Nam.
        - Tuyên truyền giáo dục Hội viên có lòng yêu nước nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong năm học: 2/9, 20/11, 22/12, 26/3, 19/5….
2/ Công tác xây dựng tổ chức Hội:
          - Tăng cường công tác công nhận hội viên mới. Ủy ban HLHTN trường phấn đấu công nhận từ 95% học sinh khối 10 vào tổ chức Hội.
          - Đẩy mạnh công tác giới thiệu hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp.
          - Chọn cán bộ hội dự lớp tập huấn do thành Đoàn tổ chức nhằm tiếp thu kỹ năng nghiệp vụ công tác hội. Đồng thời ở trường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội (về nghi thức, Điều lệ Hội, công tác của người Chi hội trưởng…).
II/  NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
     1/ Triển khai thực hiện các Cuộc vận động của Hội :
       1.1/ Cuộc vận động “Thanh niên Sống đẹp - Sống có ích”
      1.2/  Cuộc vận động “Tình nguyện vì An sinh xã hội và bảo vệ Môi trường”:
1.3/ Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”:
2. Thực hiện các chương trình của Hội:
1.1  Chương trình 1: “Khi Tổ quốc cần”   
 Phối hợp với đoàn trường tổ chức cho hội viên các buổi văn nghệ gây quỷ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong Hội viên và ngoài xã hội.
 1.2. Chương trình 2: “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”
- Tổ chức các hoạt động theo từng đối tượng học sinh nhằm tăng cường công tác tập hợp thanh niên.
- Công nhận được 95% học sinh khối 10 vào tổ chức Hội.
- 100% cán bộ hội tham gia lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội do thị đoàn tổ chức
III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
        - Có kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho từng cán bộ trong UB Hội LHTN Trường.
        - Thường xuyên tham mưu với Chi bộ, BGH, phối hợp với Chi đoàn giáo viên và Đoàn trường trong các hoạt động.
        - Tham khảo những mô hình hoạt động có hiệu quả của trường bạn để phong trào thêm phong phú và có hiệu quả hơn.
        - Tranh thủ sự quan tâm thường xuyên của Ban Thường Vụ Thành Đoàn, thường trực UB Hội thành phố đối với việc chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động Hội.
        - Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội về trình độ chuyên môn nghiệp vụ Hội và chất lượng về giảng dạy - học tập.
 
DANH SÁCH ỦY BAN HỘI LHTN
NHIỆM KỲ 2015-2016
TT Họ tên Năm sinh
 
Chức vụ Trình độ
Nam Nữ   HV CM CV
 1 Đào Thị Kim Thoa    1983  Giáo viên 12/12 Đại học  CT
 2 Phan Lê Quan Nhân 2000   Học sinh 9/12   PCT
 3 Nguyễn Hoàng Minh Khang 1997   Học sinh 11/12   PCT
 4 Huỳnh Thị Hồng Ngọc   1997 Học sinh 11/12   UV
5 Trương Hồng Phương Nam 1999   Học sinh 10/12   UV
6 Trần Phát Trí 1999   Học sinh 10/12   UV
4 Nguyễn Thị Hồng Ngọc   2000 Học sinh 9/12   UV
8 Nguyễn Minh Tín 2000   Học sinh 9/12   UV
9 Võ Thị Điền Nguyên   1998 Học sinh 11/12   UV
10 Trang Khánh Toàn 2000   Học sinh 9/12   UV
11 Hồ Ngọc Trâm   2000 Học sinh 9/12   UV
12 Huỳnh Kim Quyên   2000 Học sinh 9/12   UV