Rss Feed
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
 

 
Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường luôn phối hợp với Hiệu trưởng hoàn thành tốt các nhiệm vụ:
  1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
  2. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh.
  3. Tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;  giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học.
  4. Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016
TT Họ và tên BĐD CMHS lớp Chức vụ
1 Võ Thành Phát 12CB2 Trưởng ban
2 Lê Thị Ngọc Mai 12A3 Phó Trưởng ban
3 Nguyễn Ngọc Vân 11CB6 Phó Trưởng ban
4 Trần Thị Kim Quyên 10A2 Thư ký
5 Trương Công Định 11CB3 Thành viên
6 Bùi Thanh Minh 11A2 Thành viên
7 Huỳnh Ngọc Lợi 12A1 Thành viên
8 Trương Quốc Dũng 12CB3 Thành viên
9 Lê Hoàn Kiếm 10CB5 Thành viên
10 Mạc Thị Thanh Bạch 10CB4 Thành viên
11 Nguyễn Thanh Tuấn 10CB8 Thành viên
 

Ban đại diện CMHS năm học 2015 - 2016