Rss Feed
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 


Họ và tên: NGUYỄN THANH TÂM
 
Sinh năm: 1986. Giới tính: Nam
 
Chức vụ: Chủ tịch CĐCS
 
Năm tuyển dụng: 2009
 
Chuyên môn: ĐHSP Sinh – KTNN
 
Chính trị: Sơ cấp
 
 

 
 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THẢO
 
Sinh năm: 1984. Giới tính: Nữ
 
Chức vụ: Phó Chủ tịch CĐCS
 
Năm tuyển dụng: 2007
 
Chuyên môn: ĐHSP Toán
 
Chính trị: Sơ cấp


Họ và tên: NGUYỄN BÁ NGÂN
 
Sinh năm: 1987. Giới tính: Nam
 
Chức vụ: Ủy viên BCH CĐCS
 
Năm tuyển dụng: 2009
 
Chuyên môn: ĐHSP Lịch sử
 
Chính trị: Sơ cấp

Họ và tên: TRƯƠNG DUY TÂN
 
Sinh năm: 1982. Giới tính: Nam
 
Chức vụ: Ủy viên BCH CĐCS
 
Năm tuyển dụng: 2003
 
Chuyên môn: ĐHSP GD Thể chất
 
Chính trị: Sơ cấp – Đảng viên
Họ và tên: LÊ KIỀU TRANG
 
Sinh năm: 1986. Giới tính: Nữ
 
Chức vụ: Ủy viên BCH CĐCS – CN UBKT
 
Năm tuyển dụng: 2008
 
Chuyên môn: ĐHSP Sinh học
 
Chính trị: Sơ cấp – Đảng viên